STUDIJE SLUČAJA IZ OBLASTI DIZAJNA

U narednim studijama slučajeva koje smo izdvojili, pokušaćemo da vam prezentujemo proces rada i probleme sa kojima smo se susretali u radu, i kako smo ih rešavali.
Sve naše radove možete videti u rubrici PORTFOLIO

4. PRODUKCIJA PINTAXI ANDROID APLIKACIJE     GRAPHIC DESIGN

Kada smo se na proleće 2013. godine susreli sa zadatkom izrade tada jedinstvene android aplikacije za poručivanje taksi vozila u Srbiji, mislili smo da je to suviše krupan zalogaj za nas te da tako nešto ne bismo mogli da realizujemo. Ipak, shvatili smo to kao izazov i odlučili se da radimo.


Glavni zadatak je bio osmisliti mobilnu aplikaciju za android koja bi imala iste funkcije kao i druge tada poznate aplikacije u svetu. Kako zbog samog ograničenja geo lokacije nismo bili u mogućnosti da koristimo druge aplikacije iz drugih država, i na taj način se upoznamo sa njihovim radom, bili smo prinudjeni da ceo sistem isprojektujemo zajedno sa klijentom prema informacijama do kojih smo uspeli da dodjemo i osmislimo logiku rada.

Ceo rad sistema je zasnovan na dvostrukom interfejsu i komunikaciji preko web servisa koju aplikacija ostvaruje preko 3G interneta ili lokalnog wirelles-a.

Prvi interfejs je bio za korisnike, a drugi za vozače. To je praktično značilo da morate da imate dva odvojena APK-a, koja će se instalirati posebno i komunicirati međusobno. Aplikacija je projektovana tako da omogući dvosmernu komunikaciju izmedju korisnika i vozača preko mobilnog interneta i GPS-a, a korisniku omogući da pravi izbor prema odgovarajućim specifikacijama vozila, udaljenosti, udobnosti, odnosno opremljenosti vozila, kao i taxi udruženju, da prati poručeno vozilo na mapi, da primi notifikaciju o pristiglom vozilu, ali i oceni vozača na kraju, po realizovanoj vožnji.

Vozač je sa druge strane imao različite obaveze oko prihvatanja poziva, preko privremenih suspenzija usled propuštenih vožnji, sve do mogućnosti da po potrebi isključi aplikaciju i učini sebe nedostupnim na mapi za korisnike.
Problem sa kojim smo se suočili bila je loša pokrivenost 3G signalom pojedinih provajdera, kao i vrlo visok ping, koji je nam je pravio probleme oko rada i bio glavni uzročnik mnogih bagova.

Sa druge strane, klijent je želeo da uvede brojne suspenzije vozača i tako ga obaveže na odgovornost prilikom plasiranja poziva putem notifikacija na telefonu, koje su dosta komplikovale sam rad i često pravile probleme u samoj komunikaciji izmedju korisnika i vozača.

Ceo projekat je trajao preko 6 meseci i uspešno je realizovan, a PinTaxi aplikacija postavljena na Google playstore u Januaru 2014. godine.

OSTVARIMO KONTAKT

Vaša poruka je uspešno poslata!
Kontaktiraćemo vas u najskorije vreme.


PRATITE NAS