STUDIJE SLUČAJA IZ OBLASTI DIZAJNA

U narednim studijama slučajeva koje smo izdvojili, pokušaćemo da vam prezentujemo proces rada i probleme sa kojima smo se susretali u radu, i kako smo ih rešavali.
Sve naše radove možete videti u rubrici PORTFOLIO

3. PRODUKCIJA PVF TRADERS WEBSAJTA     GRAPHIC DESIGN

PVF Traders nam se 2012. godine obratio za pomoć budući da su imali problem sa postojećim web sajtom i B2B portalom koji je rađen u Python tehnologiji, a programer koji je radio na tome nije usled teškog zdravstvenog stanja bio u mogućnosti da ga doradi.


Ceo sistem je bio baziran na dvosmernoj komunikaciji između portala i kostumizovanog internog poslovnog softvera koji klijent koristi za ažuriranje, obračune i fakturisanje robe u svom okruženju.

Naš zadatak se sastojao u tome da napravimo identičan sistem prema postojećem, ali u PHP- MYSQL tehnologiji. U jednom segmentu B2B portal ima web prodavnicu sa oko 6.000 artikala.

Budući da klijent nije imao nikakvu dokumentaciju osim izvanrednog upućenog menadžmenta u rad i komponente samog sistema, prvi korak u tome svemu bio je da napravimo analizu postojećeg sistema, upoznamo se sa svim njegovim komponentama i zatim formiramo tehničke specifikacije sistema, kao i plan rada.

Poseban problem sa kojim smo se suočili bilo je kako izvesti rad pojedinih komponenata koje su bile vezane za poseban segment partnerskog dela portala, a odnosile su se na razračunavanja po računima partnera, obračune rabata, posebnih dodataka koje bi partner mogao da aktivira, i nivelisanje cena, a morale su da budu izvedene u java scriptu, i rade u realnom vremenu.

Ceo rad na projektu je trajao gotovo 6 meseci, a na projektu su bili angažovani project menadžer, web dizajner i 2 web developera. U pojedinim momentima smo bili prinuđeni da angažujemo i senior web developera iz partnerske firme, po sistemu konsultacija i intervencija u radu.

Projekat je zahvaljujući zajedničkim naporima i uloženom vremenu uspešno realizovan i postavljen u funkciju, a sa kompanijom PVF Traders smo na dalje imali uspešnu saradnju na poslovima oko redovnog održavanja portala.

OSTVARIMO KONTAKT

Vaša poruka je uspešno poslata!
Kontaktiraćemo vas u najskorije vreme.


PRATITE NAS